Προφίλ

Ημερομηνία εγγραφής: 6 Ιουν 2022

Σχετικά με
0 "Μου αρέσει" που παραλήφθηκαν
0 Σχόλιο που παραλήφθηκε
0 Η καλύτερη απάντηση

Earlier this month, the Unus Annus duo went live on YouTube. The live stream lasted 12 hours and included them remaking every video from the beginning, calling everyone they had ever interviewed, and revisiting the entire concept of the first video. It also included a top hat for Mark, a clock tattoo for Ethan, and many other videos based on their favorite sex toys. The video ended with three of them hitting delete.

Unus Annus Hawaiian Shirt

Though fans had a few theories, they were able to confirm the official unintended meaning behind the name. The name is a pun on the word 'unicorn.' Nestor and Fischbach are both actors who play the characters of 'Annus,' and they're known for their dark humor. Throughout the live stream, you can also find fan art and compilations created by editors.

unusannusmerch

Περισσότερες ενέργειες